O nás

Pôsobenie a vznik firmy

Vitajte na stránkach našej spoločnosti. feroStav je malá rodinná firma, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie komplexných stavebných služieb. Zameriavame sa na poskytovanie vodoinštalatérskych a kúrenárskych prác. V praxi vykonávame takmer každú stavebnú činnosť pri výstavbe a rekonštrukcii domu alebo bytu. Našim cieľom je poskytovať kvalitné práce načas a za primeranú cenu. Našou najväčšou odmenou je spokojný zákazník.

Zakladateľom spoločnosti je František Dugovič starší, ktorý je vyučený vodoinštalatér, kúrenár a plynár. Svoje prvé skúsenosti získal v štátnom podniku Pozemné stavby Bratislava. Vo voľnom čase si postavil svoj vlastný dom a domy svojich detí. Taktiež rád pomohol s výstavbou domov, bytov svojej širšej rodine, susedom a známym. Na základe úspechu a rastúceho dopytu po jeho stavebných prácach, sa rozhodol založiť si vlastnú firmu.

Už v sedemdesiatich rokoch vymyslel a vystaval jedno z prvých podlažných kúrení. Toto podlažné kúrenie sa nachádza v kúpelni jeho vlastného domu a je stále funkčné. Je realizované v kombinácii s ústredným kúrením, ktoré funguje v ostatnej časti domu. Vždy rád experimentoval vo svojej práci a neustále sa snažil zlepšovať používané postupy. Taktiež si zostrojil niekoľko vlastných prístrojov, ktoré úspešne použil v stavebníctve.

Svoju prácu vykonáva s vedomím, že stavebné dielo musí plniť svoju funkciu a musí vydržať viac rokov. Kvalitná práca a zmysel pre detail mu pomáhajú pri plnení tohto cieľa.

Prihlásenie